Numerology: Your Life Path Number og månedlige numerologiske prognoser


Laget av The AstroTwins og vår fastboende numerologiekspert Felicia Bender, Den praktiske numerologen

Alt om livets veinummer

I numerologi finnes essensen av hver personlighet i Life Path-nummeret. Det gir deg en indikasjon på livsformålet ditt og indikerer også hvilke utfordringer, tendenser og hindringer som vil spille inn gjennom livet ditt.

1 Livsvei: Lederen
2 Livsvei: Formidleren
3 Life Path: The Communicator
4 Livsvei: Læreren
5 Livsvei: Frihetssøkeren
6 Life Path: The Nurturer
7 Livsvei: Søkeren
8 Life Path: The Powerhouse
9 Livsvei: den humanitære
Mesternummer 11/2
Mesternummer 22/4
Mesternummer 33/6
Månedlige numerologiske prognoser

Lytt: Din numerologiske prognose for juli 2021

Lytt: Din numerologiske prognose for juni 2021


Årlige numerologiske prognoser

  • Din numerologiske prognose for 2021: Det er et 5 universelt år
  • Numerologi 2020: Det 4 universelle året inspirerer til å sette mål
  • Numerologi 2019: Det 3 universelle året vekker kreativitet og optimisme
  • 2018 Numerologi: Balanse mellom meg og vi i det 11/2 universelle året
  • 2017 Numerologi: Det 1 universelle året
  • 2016 Numerologi: Det 9 universelle året

deler 2
Felicia-BenderFelicia Bender, Ph.D. er den praktiske numerologen og forfatteren av Redesign Your Life: Using Numerology To Create The Wild Optimal You. Du kan få det numerologiske sporet på kl www.FeliciaBender.com .

deler 2